ElementaryIntermediate

ADVERBS IN ENGLISH - İNGİLİZCE'DE ZARFLAR

  I speak a little English.
 Birazcık İngilizce konuşurum.
  Professor Smith speaks Russian fluently.
 Profesör Smith Rusçayı akıcı olarak konuşur.
  Daniel and Jim speak English perfectly.
 Daniel ve Jim İngilizceyi mükemmel konuşur.

Zarflar konuşmanın bir parçası olup bir şeyi nasıl yaptığınızı söylemenizi sağlar. Profesör Smith  Rusçayı sıradan bir yabancı gibi konuşmaz, aynı zamanda akıcı olarak konuşur. Zaman zarflarının çoğu sıfatın sonuna -ly eklenerek elde edilir. Perfectly zarfı perfect sıfatı ve  fluently zarfı  fluent sıfatına bağlıdır.

  He is fluent.
 O akıcı.

Tüm zarflar bu şekilde oluşturulmaz. Örneğin, well good sıfatının zarfıdır.

  He speaks well.
 O iyi konuşur.
 
 hız
 
 
 
 hızlı/çabuk
 yavaş
The rabbit is fast.
 Tavşan hızlı.
 
The turtle is slow.
 Kamplumbağa yavaş.
 
 

Quickly ve slowly, quick ve slow sıfatlarının zarf halidir.

  The rabbit runs quickly.
 Tavşan hızlı koşar.
  The turtle walks slowly.
 Kamplumbağa yavaş yürür.
  Mary speaks quickly.
 Mary çabuk konuşur.

Fast düzensizdir. Zarf hali ile sıfat hali aynıdır.

  The teacher speaks fast.
 Öğretmen çabuk / hızlı konuşur.

 
Understand
Anlamak
easy (adj.)
 kolay (sıf.)
easily (adv.)
 kolaylıkla (zarf.)
understand - understood
 anlamak
  Susan speaks slowly. I understand her easily.      
 Susan yavaş konuşur. Onu kolayca anlarım.
  They understood perfectly.
 Onlar mükemmel anladı.

   
Bu site ingilizcenet yapımıdır.
Copyright © 2005-2008 ingilizcechat.net